Vedtekter som skal endres, jubileum, situasjonen i Mali, forberedelser til landsmøte 2013 - dette er noe av stoffet du kan lese om i årets første nummer av Misjonsringen.

  • Oppdatert

Sykepleiernes Misjonsring

Lovisenberggt. 15A Kontonr.: 1609.51.13676
0456 OSLO  
E-post: smr@lovisenberg.no
«Hans herlighet til pris»Efeserne 1,12