I denne utgaven av Misjonsringens medlemsblad kan du blant annet lese om kvinner som har valgt å tjene andre mennesker og som er villige til å søke andre verdier enn materiell velstand. I år er det 90 år siden Johanne Høeg var med på å starte Sykepleiernes Misjonsring. Hun var leder i de første 46 år. Det er verdt en feiring og litt ettertenksomhet.

Sykepleiernes Misjonsring

Lovisenberggt. 15A Kontonr.: 1609.51.13676
0456 OSLO  
E-post: smr@lovisenberg.no
«Hans herlighet til pris»Efeserne 1,12