En kort presentasjonsvideo om bønneaksjonen som starter 16.mai https://vimeo.com/266720812 

Sykepleiernes Misjonsring

Lovisenberggt. 15A Kontonr.: 1609.51.13676
0456 OSLO  
E-post: smr@lovisenberg.no
«Hans herlighet til pris»Efeserne 1,12