Har du lyst til å få bladet tilsendt? Da kan du ta kontakt med redaktør Frøydis Vestbøstad (froydisvest@gmail.com) eller med kontoret vårt på Lovisenberg (smr@lovisenberg.no). Som medlem får du dette bladet tilsendt. Det koster kr 400 i året. Da støtter du SMR sitt arbeid over hele verden.

Sykepleiernes Misjonsring

Lovisenberggt. 15A Kontonr.: 1609.51.13676
0456 OSLO  
E-post: smr@lovisenberg.no
«Hans herlighet til pris»Efeserne 1,12