Se det usette – på årets helsemisjonskonferanse
Har du gått inn i studier og jobb i helsevesenet med motivasjonen om å la din kristne tro få prege ditt yrke og din hverdag? Er du ute etter å finne frem til hvordan en slik tjeneste kan se ut i ditt liv, nå og i fremtiden? Ønsker du å møte kollegaer som med sine liv og sine yrker lever ut Jesu kall til å se til de usette? Har du erfaringer du ønsker å dele med den neste generasjon kristent helsepersonell i Norge og i utlandet? Da er det bare å bestille billetter til Trondheim 22. – 24. november!


Med årets konferanse ønsker vi å løfte opp de viktige spørsmålene: Hvordan kan vi som kristne helsearbeidere i 2019 prege vårt nåværende helsevesen og hvordan kan vår kristne tro utgjøre enn forskjell i en verden som stadig lider?
Den indiske legen Santhosh Mathew har en svært inspirerende historie om hvordan hans liv har blitt formet av nettopp dette kallet. Han vil bli helgens hovedseminarholder. På en praktisk og konkret måte vil han dele med oss hvordan kristent helsearbeid kjennetegnes av å se de mennesker og grupper som ellers ikke blir lagt merke til, og møte deres behov. Santhosh jobber til daglig som indremedisiner ved Duncan Hospital i Bihar-staten i Nord- India, og har han vært sentral i utviklingen av Emmanuel Hospital Association som driver over 20 tidligere misjonssykehus rundt omkring i India.
Sammen med sin kone Saira vil han også dele tanker om hvordan det preger hele familien å være i helsemisjonstjeneste.


Vi er også svært begeistret over å kunne introdusere en smakebit av det solide Saline Process-kurset til våre konferansedeltagere dette året. Kurset er en innføring i praktiske verktøy helsepersonell kan bruke for å åpne for samtaler om kristen tro og ivareta pasientens åndelige behov på en respektfull og naturlig måte. Saline-navnet (eng.) henspiller på saltvannsløsning som blir gitt intravenøst for å redde liv eller stabilisere en pasient. Det er avgjørende at saltbalansen er riktig; for lite salt har ingen
effekt, mens for høy saltdose kan bli dødelig for pasienten. På samme måte må man som kristen helsearbeider øves i balansen mellom sannhet og kjærlighet i møte med pasienter og kollegaer som ikke deler vår tro. «Process» anerkjenner det faktum at veien både til og i tro er en kontinuerlig prosess i vårt og pasientens liv. Saline Process-kursene er godt utprøvde, blir holdt i ulike kulturelle kontekster på alle kontinenter. Seminarholder er Alet Uittenbogaard fra Nederland, som har lang
erfaring med å holde disse kursene i Nord-Europa.


På en særlig måte vil årets konferanse rettes mot å inkludere flere faggrupper og spesielt løfte frem muligheter for studenter og nyutdannede. Samtidig ønsker vi å kunne formidle inspirasjon til deltagere med lang arbeidserfaring og ved overgang til pensjonsalder. Vi vil få høre erfaringer fra kollegaer som står midt i sin karriere, og som balanserer en fast jobb i Norge med frivillig tjeneste i utlandet. Konferansen arrangeres av Norges Kristelige Legeforening sammen med Kristen forening for Helsepersonell, og Sykepleiernes Misjonsring. Den er åpen for tannleger, fysioterapeuter, sykepleiere, leger, vernepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeuter og psykologer med sine respektive studenter.


Gode fasiliteter ved Radisson Royal Garden Hotel ved Nidelvens bredd vil gi en flott ramme rundt arrangementet. De viktigste helsemisjonsaktørene i landet kommer for å ha stands med konkret informasjon om mulige tjenester i inn- og utland.


Følg med på www.nklf.no og Facebook-arrangementet for påmelding, og inviter gjerne med deg en kollega eller medstudent utenfor din yrkesgruppe.


For arrangementskomiteen, Kjersti Jekteberg Nordpoll

Sykepleiernes Misjonsring

Lovisenberggt. 15A Kontonr.: 1609.51.13676
0456 OSLO  
E-post: smr@lovisenberg.no
«Hans herlighet til pris»Efeserne 1,12