Jeg heter Siri Nyen, er 42 år og jobber som misjonær på Madagaskar for NMS. Jeg er her sammen med mannen min, Eirik og vår sønn Benjamin på 4 år. Vi kom hit i august 2016, så nå har vi altså vært her snart i 2 år.

 

 

Det har vært spennende år med en bratt læringskurve! Vi holder til på den gamle norskeskolen i Antsirabe som nå er omgjort til et kultur-og kompetansesenter. Min hovedoppgave er å være studiekoordinator og veileder for norske studenter som kommer og tar praksis ved ulike institusjoner rundt Antsirabe (her vi bor). Min bakgrunn som intensivsykepleier og høgskolelektor i sykepleie kommer sånn sett godt med. Vi har partneravtaler med ulike universiteter i Norge og tar imot studenter fra sykepleie, medisin, tannlege, vernepleie, ergoterapi,  musikklærerstudenter, lærer og barnehagelærer og sosialt arbeid.

 

Jeg planlegger og følger opp studentene både faglig og praktisk. Det er utrolig kjekt på mange måter, men også utfordrende. Jeg ønsker jo at studentene skal få gode møter med en helt annen kultur, at de skal ha et godt faglig utbytte og at de skal få se hva misjon er og få se noe av Jesus mens de er her. For mange av studentene blir det tøffe møter med en fattig befolkning og en praksis som er ganske annerledes enn man har i Norge. Men det er gøy å følge studentenes utvikling fra dag 1 til de reiser hjem.

 

De første ukene synes studentene er ganske utfordrende og vanskelige, men etterhvert som de blir kjent med folk og kultur, opplever de at det har vært lærerikt og meningsfullt å være her. Det er også spennende ettersom de fleste studentene som kommer hit, ikke nødvendigvis har noe nært forhold til Jesus og kristendom. Det blir ofte spennende møter med gasserne som har et helt naturlig forhold til sin tro på Jesus og til praksisinstitusjoner hvor det å ha andakt og bønn er en daglig rutine. Noen av studentene har opplevd å få meldinger fra de de jobber med på institusjonene, at de ber for dem når de har blitt syke for eksempel. Når vi snakker om dette i de ukentlige veiledningsgruppene vi har, så synes nesten alle studentene at det er positivt; de opplever forbønn som en form for omtanke, selv om det er fremmed for dem. Andre forteller at de tidligere har tenkt at bønn var kjedelig, men etter et praksisopphold på døveskolen, så har de fått et helt annet forhold til bønn! Men også blandingen av kristne og ikke kristne studenter er spennende for alle parter. Det skapes gode arenaer for samtaler når man bor sammen og tilbringer såpass mye tid sammen.


Som familie har vi det veldig fint og vi føler oss heldige som får lov å være her, selv om vi selvsagt savner familie og venner. Benjamin går i gassisk barnehage/skole hvor de underviser på fransk på morgenen og på engelsk på ettermiddagen. I tillegg har han en nanny som snakker gassisk med han, så han blir språkmektig etter hvert! Men han trives godt og det er godt å se – da har vi det også bra.


Eirik som er samfunnsøkonom jobber 25% på Lovasoa som visedirektør og 25% for NMS. Det har vært en del som har skjedd etter at vi kom som har gjort at han har fått en litt treg start inn i ting. Men nå håper vi at det løsner og at får brukt sine talenter. Det siste halvåret har han fått vært på noen reiser rundt på Madagaskar og møtt mennesker som jobber hardt både for å spre Guds ord og for å bedre situasjonen for menneskene rundt seg. Det har vært inspirerende for ham å komme seg litt ut og møte folk på grasrota. Vi lever jo ganske godt beskyttet her på Lovasoa – både på godt og vondt.


Tilslutt vil jeg takke for at dere husker på oss i bønn. Det er fantastisk at dere ber for meg og oss! Og om jeg kan få legge frem noen helt konkrete bønneemner, så hadde vi vært glade for om dere vil be for at Eirik skal komme inn i gode og meningsfylte oppgaver, at Benjamin skal fortsette og trives, at vi skal få flere nære venner og for studentene som har vært her og som skal komme; at de skal få gode opplevelser, gode menneskemøter og få et glimt av Jesus!


Vennlig hilsen Siri

Sykepleiernes Misjonsring

Lovisenberggt. 15A Kontonr.: 1609.51.13676
0456 OSLO  
E-post: smr@lovisenberg.no
«Hans herlighet til pris»Efeserne 1,12