Hele landsstyre (inkl.vararepresentanter) var samlet på Lovisenberg 3.mars. 

 

Årsmelding, regnskap og budsjett var på agendaen og så utdeling av midler etter søknader fra de forskjellige søkerne. Det var i år 17 søkere og vi fordelte 1,6 mill NOK.

 

 

Sykepleiernes Misjonsring

Lovisenberggt. 15A Kontonr.: 1609.51.13676
0456 OSLO  
E-post: smr@lovisenberg.no
«Hans herlighet til pris»Efeserne 1,12