Norges Kristelige Legeforening i samarbeid med Kristen Forening for Helsepersonell og Sykepleiernes Misjonsring arrangerer 22.-24. november 2019 en tverrfaglig helsemisjonskonferanse på Radisson Blu Royal Garden Hotell, Trondheim. Målgruppe er alle kristne helsearbeidere som sykepleiere, leger tannleger, psykologer, fysioterapeuter, hjelpepleiere, vernepleiere og respektive studenter.

Påmelding

PROGRAM

Fredag 22/11

1700-1900   Registrering

1900-2030   Middag

2030-2130   Åpningsmøte:
Samtale med hovedtaler Santhosh Mathew

  Samtale med sykepleier Kristin Østby  

Lørdag 23/11

0700-0850   Frokost

0830-0845   Morgenbønn

0900-0945   Fellesseminar:
 
Christian healthwork - how is it different? Santhosh Mathew

0945-1000   Presentasjon av stands

1000-1025   Kaffepause 

1025-1200   Parallellseminarer:

  1. Duncan Hospital - a family calling, Santhosh Mathew

  2. Misjon i utlandet med familie, Annemarie og Alex van Duinen

  3. Saline Training: Praktisk kurs om tro i møte med pasienter, Alette Uittenborg

1200-1400   Lunsj

1130-1500   Stands

1500-1545   Fellesseminar:
Papirløs og enslig mindreårig flyktning i Norge, Moa Nyamwathi Lønning og Hassan Parandeh

1545-1600   Kaffepause

1600-1730   Parallellseminarer (45 min) og samtalekafé:

  1. Korttidsmisjon på ulike måter: YWAM og Mercy ships

  2. Med en fot i Norge og en i utlandet, Hans Kristian Maridal og Aslaug Hetlebakke

1830-2030   Festmiddag

2030-2200   Kveldsmøte  

 

Søndag 24/11

0700-0900   Frokost

0830-0845   Morgenbønn

0900-1000  Aroundtheworld in 60 minutes:
Korte glimt fra helsemisjonsprosjekter ved:

  Solveig Kolås, Kari Østerholt, Norgul Mamyrova, Ingunn Harstad, Nivetha Puvaendran, Ingrid Ask Torvik, Camilla Bølum Kjørstad, Tuijaleena Helland-Hansen

1000-1015   NKLF - muligheter for deg med hjerte for helsemisjon

1015-1030   Avslutning

1030-1100   Pause og utsjekk

1100-1230   Gudstjeneste: Carrying each other’s burdens, Santhosh Mathew

1230-1400   Lunsj

Sykepleiernes Misjonsring

Lovisenberggt. 15A Kontonr.: 1609.51.13676
0456 OSLO  
E-post: smr@lovisenberg.no
«Hans herlighet til pris»Efeserne 1,12