• Noen av flaggene på årets landsmøte
  • Nyvalgt leder Torunn Tvedt
  • Nyvalgt landsstyre; Joy Røyseland, Marit Rasmussen, Torunn Tvedt, Ester Røen, Solveig Granseth, Marit Syltebø og Ester Vinnem
  • 51 stemmeberettige
  • Referenten Eli Vollen og Marit Syltebø
  • Ordstyrer Solveig Granseth og avtroppende styreleder Reidun Haugen Dalseth.
  • Ester Røen ledet Norge samlingen.
  • Styret konstituerer seg
  • En lydhør forsamling

Første hele dag på landsmøtet er viet landsstyresaker og forhandlinger. Men dagen ble startet med morgen samling, frokost og bibeltime. 53 stk var tilstede og hørte hilsen fra sundhetspleiernes forening sin formann Birthe Dueholm ha en hilsen fra vår danske søsterorganisasjon og vår bibeltimeholder Aud Karin Kjølvik Ringvoll snakke om troens hovedperson, Jesus. 

Forhandlingene gikk rolig for seg.  Treårsmelding og regnskap ble gått gjennom. Vi hadde valg og det nye styret består nå av; leder Torunn Tvedt, Marit Hovde Syltebø, Ester Nygård Røen, Solveig Granseth, Marit Rasmussen, Joy Røyseland og Ester Vinnem. En god prat om SMR sin framtid hvor gode historier ble delt til stor oppmuntring. 

Kveldsmøtet ble viet oppmerksomheten mot sensitivt arbeide. Spennende å høre hvordan helsearbeid og evangelisering går hånd i hånd. 

Og hele dagen ble vi godt traktert fra Stemnestadens gode kjøkken.

  • Oppdatert

Sykepleiernes Misjonsring

Lovisenberggt. 15A Kontonr.: 1609.51.13676
0456 OSLO  
E-post: smr@lovisenberg.no
«Hans herlighet til pris»Efeserne 1,12