• Flaggborg
 • Flaggborg
 • Flaggborg
 • Flaggborg
 • Flaggborg
 • Taler Turid Dahl med møteleder Reidun Haugen Dalseth
 • Musikalsk innslag ved Jon Bendik og Nils Einar Helland
 • Bønnekortet vårt blir lest opp og de som står på det blir bedt for med navns nevnelse.
 • Vi har hatt lederskifte. Reidun Haugen Dalseth takker for seg og Torunn Tvedt tar over stafettpinnen.
 • Festmiddag
 • Marit Syltebø ledet festmiddagen
 • Festmiddag
 • Festmiddag
 • Festmiddag
 • Festmiddag

Et av høydepunktene på landsmøtet er misjonsfesten lørdag kveld. Da har vi festmiddag først med påfølgende møte. Turid Dahl talte og vi hadde glimt fra noe av NMS sitt arbeid. Flaggborgen er alltid et syn og vi har fokus (som alltid) på bønn.

 • Oppdatert

Sykepleiernes Misjonsring

Lovisenberggt. 15A Kontonr.: 1609.51.13676
0456 OSLO  
E-post: smr@lovisenberg.no
«Hans herlighet til pris»Efeserne 1,12