Diakonissehusets første elev, Agnethe Christiandatter Bakkerud ble den første som reiste ut som misjonssykepleierske. Søster Agnethe ble forlovet med en misjonær under sitt arbeid i Stavanger og utendt til Madagaskar av NMS i 1876. Hun etterfulgtes av andre diakonisser, og ettersom nye sykepleieskoler ble opprettet, ble det også sykepleiersker fra disse som ble kalt til misjonstjeneste.

Mens flokken av sykepleiersker vokste ute på misjonsmarken, gikk det en her hjemme og slet med tanken på alle dem som sto alene langt ute i det fremmede, fjernt fra sitt hjem og sine kjære, i land hvor folk og språk, skikker, klima etc. var så helt annerledes enn hva de var vant til, og hvor de var omgitt av et mørkt hedenskap med all dets angst, håpløshet og trelldom under fryktinngydende guders åk. "...sykepleierskene ute stod ofte alene med et veldig ansvarsfullt arbeid. De måtte få vite om at det var noen kolleger som prøvde å forstå dem og ba for dem her hjemme" Disse tankene var det Johanne Høeg som hadde og som et svar på dette kom det en dag et brev fra søster Anna Haaland i Kina "Kunne du ikke tenke deg å få samlet en flokk søstre, i likhet med LMF - Lærerinnenes Misjons Forbund?"

 

Johanne Høeg fikk samlet 13 sykepleiersker som alle var samlet på sommerskole på Kongsberg og de fikk drøftet ideene rundt å starte en slik misjonsforsamling. Navnet ble Sykepleiernes Misjons Ring og første ordinære møte ble holdt 3. september 1921. 1.lørdag i måneden var fast møtedag.

 

Ved årets slutt (1921) var det 51 betalende medlemmer. Det kostet kr 2 å være medlem.

 

Johanne Høeg ble naturlig nok valgt som formann og hun hadde dette vervet i 46 år. Hun fikk i 1964 Kongens Fortjenstmedalje i sølv for innsatsen, den ble overrakt på landsmøte på Solborg Ungdomsskole ved Stavanger.

Sykepleiernes Misjonsring

Lovisenberggt. 15A Kontonr.: 1609.51.13676
0456 OSLO  
E-post: smr@lovisenberg.no
«Hans herlighet til pris»Efeserne 1,12