De 10 første årene av SMR sin historie skrev formannen beretningene, de første med hånden, siden på skrivemaskin, fikk dem stensilert, for så å sende dem ut til medlemmene og misjonssøstrene. Man savnet mer og mer et tidsskrift og ved 10-års jubileet kunne en sende ut første nummer av "Misjonsringen", med formannen, Johanne Høeg, som redaktør.

 

Bladet har kommet ut jevnt og trutt siden og i dag kommer papirutgaven av "Misjonsringen" ut  4 ganger i året. Vil du få denne tilsendt, ta kontakt! Dessuten er vi kommet så langt i teknologien at den legges ut som PDF-fil som må lastes ned. For å lese PDF-filer, kan programmet Adobe Reader lastes ned gratis, men de fleste har allerede programmet installert.

Sykepleiernes Misjonsring

Lovisenberggt. 15A Kontonr.: 1609.51.13676
0456 OSLO  
E-post: smr@lovisenberg.no
«Hans herlighet til pris»Efeserne 1,12