I denne utgaven av Misjonsringen kan du lese om et av misjonsprosjektene SMR støtter. Det er i Tibet - eller Den autonome region Tibet (TAR), som landet offisielt heter. Gjennom HimalPartner gir vi støtte til en lokal organisasjon ved navn Hima Education & Training Center of Tibet (HETC). De holder kurs for omsorgspersoner i bedre foreldre/barn-relasjoner. Kursene «ønsker å styrke bevisstheten til omsorgspersoner om barnas psykososiale behov, og å øke deres sensitivitet og evne til empati i møte med disse behovene.» I februar i år arrangerte HETC gruppeundervisning for mer enn 140 omsorgspersoner fra seks landsbyer og 32 ansatte fra Women’s Federation of Dulong County Government i TAR. 

 

Du får også lese om en liten klinikk på Madagaskar som SMR støtter gjennom NMS. På side 8-9 gjengir vi SMR's årsrapport for 2022. I tillegg har Misjonsringen deltatt på et av møtene i Moss SMR. I reportasjen blir du litt bedre kjent med medlemmene våre i Moss.  

 

Har du tips til noen vi kan intervjue i neste nummer? Ta kontakt med redaktør Christine på epost: christine.kristoffersen@gmail.com

 

  • Oppdatert

Sykepleiernes Misjonsring

Lovisenberggt. 15A Kontonr.: 1609.51.13676
0456 OSLO  
E-post: smr@lovisenberg.no
«Hans herlighet til pris»Efeserne 1,12