Sykepleiernes Misjonsring har støttet Norsk Luthersk Misjonssamband sitt arbeid i Mongolia med kr. 80.000 i år. 

 

– Siden Mongolia ikke har kristen bakgrunn som land, så er kristne grunnverdier ukjente i dette landet. Det er opp mot 2% kristne - noe som er mye mer enn den ene personen som var kristen på 1990-tallet, da Sovjetunionen trakk seg ut. Derfor har evangeliet absolutt spredt seg, men det tar tid, forteller Rita Jonasmo, områdeleder for Mongolia i NLM.

 

Et prosjekt NLM har støttet med penger de har fått fra SMR er et diakoniprosjekt som kalles SYFSS.

 

– Gjennom dette diakoniprosjektet (SYFSS), så bidrar blant annet Amaraa (som er lederen) til å spre kristne grunnverdier - opp mot familie og ekteskap. Hun har Bibelen som grunnlag, og hun gjør et viktig arbeid på grasrotnivå. Du ser det står flere stedsnavn i vedlagte hefte - hun jobber fra hovedstaden og utover i flere fylker.

 

Dette prosjektet går ut 31.12 i år, og Amaraa har søkt om støtte til et nytt videreførende prosjekt. Denne prosjektsøknaden skal behandles i høst, og vi får se om den blir godkjent her og i Norge. I så fall vil det være et nytt godt prosjekt og støtte fra januar av, forteller Rita på epost. 

 

Amaraa har laget en pdf med bilder fra arbeidet hun gjør. Selv om pdf’en ikke er på norsk gir bildene et inntrykk av arbeidet.

Sykepleiernes Misjonsring

Lovisenberggt. 15A Kontonr.: 1609.51.13676
0456 OSLO  
E-post: smr@lovisenberg.no
«Hans herlighet til pris»Efeserne 1,12