Ønsker du å vite mer, ta kontakt med SMR:

 

Adresse: SMR, Lovisenberggt.15 a, 0456 Oslo.

Tlf 47 67 87 97

e-post: smr@lovisenberg.no

 

 

Leder: Torunn Tvedt

 

Landsstyre 2019-2022:

Marit Hovde Syltebø - 

Ester Nygård Røen - 

Solveig Granseth - 

Joy Røyseland - 

Marit Rasmussen -

Ester Vinnem

 

Fra venstre; Joy, Marit R, Torunn, Ester, Solveig, Marit og Ester V.

Skriv navnet ditt her
Gyldig e-post du kan kontaktes på
Du kan òg oppgi et telefonnummer

Oppgi bokstaver/tall som du ser i feltet

Sykepleiernes Misjonsring

Lovisenberggt. 15A Kontonr.: 1609.51.13676
0456 OSLO  
E-post: smr@lovisenberg.no
«Hans herlighet til pris»Efeserne 1,12