Minneord Marit Rasmussen (1944-2022)

Marit vokste opp på Bjerkøya i Sande kommune. Hun ble sykepleier, giftet seg og fikk tre barn. Etter at hun ble enke tok hun diakoni-utdannelsen. Marit valgte å ha diakoni-praksisen i Pakistan og reiste ut for Pinsemisjonen. I 2000 kom hun da med på bønnekortet til Sykepleiernes Misjonsring. Og selv var hun medlem siden 2005. Etter at hun kom tilbake tok hun i 2016 kontakt med SMR kontoret og spurte om det var en lokal gruppe i Holmestrand. Det var det ikke, og hun ble med i vår gruppe, Mirjam (Bærum, Asker, Drammen, Sande).

 

Vi er så takknemlige for at vi ble kjent med Marit, selv om det bare ble i seks år. Hun kom med fortellerglede og bønnehjerte. Med glitrende øyne og glød fortalte hun om erfaringer fra Pakistan eller fra skoleprosjekter i Sande. Vi opplevde henne som livlig og nydelig, uredd og modig og trodde Gud på ordet. Inntil det siste hadde hun stor omsorg for barn og barnebarn, Barne- og ungdomsarbeidet i Betania Berger og kjente i Pakistan

 

Marit ble med i landsstyret i SMR fra 2019 til sommeren 2022. Og til sist landsmøte i juni sa hun faktisk at om vi ikke fant noen, så kunne hun ta gjenvalg. Dette sa Marit, selv om hun slet med sykdom og veldig fort ble kroppen svekket av kreft. Nå har hun ikke vondt lenger, nå har hun ikke sykdom. Nå er hun hos Jesus. Nå er det vi som har tårer. Hun er hos Han som tørker tårer. Vi lyser fred over savn og minner.

 

Hilde Masvie Ydstebø

  • Publisert
  • Oppdatert20. november 2022 - kl. 12:32

Sykepleiernes Misjonsring

Lovisenberggt. 15A Kontonr.: 1609.51.13676
0456 OSLO  
E-post: smr@lovisenberg.no
«Hans herlighet til pris»Efeserne 1,12