SMR er en sammenslutning av sykepleiere som har til hovedoppgave å be for misjonen, spesielt for sykepleiere i misjonens tjeneste. SMR er en støtte og hjelpeorganisasjon for evangeliske misjonsorganisasjoner.

Hovedoppgaven vår er bønnetjenesten. Givertjenesten er stor. Det kan komme spørsmål om økonomisk støtte fra misjonsfeltene.  Fra tid til annen har SMR kunnet gi økonomisk støtte til hjelp for helsearbeidere på de forskjellige misjonsfelt.

 

Hvem kan bli medlem? Enhver sykepleier og sykepleiestudent som vil være med i bønn og arbeid for SMRs oppgaver og mål, kan bli medlem i en gruppe eller stå som enkeltmedlem. Alle som betaler medlemsskap får tilsendt medlemsbladet "Misjonsringen" 4 ganger i året. Kontingenten er i 2019 kr 400,- pr år. Studenter halv pris. Giro blir sendt med i Misjonsringens blad nr 1.

 

Bruk skjemaet nedenfor for å sende oss en e-post, og skriv at du ønsker å bli medlem, eller send oss eventuelt en e-post til smr lovisenberg.no:

Skriv navnet ditt her
Gyldig e-post du kan kontaktes på
Du kan òg oppgi et telefonnummer

Oppgi bokstaver/tall som du ser i feltet

Vipps 560952

 

Økonomisk støtte:

Kontonummer: 1609.51.13676

Sykepleiernes Misjonsring

Lovisenberggt. 15A Kontonr.: 1609.51.13676
0456 OSLO  
E-post: smr@lovisenberg.no
«Hans herlighet til pris»Efeserne 1,12