Normisjon fikk i 2022 innvilget støtte fra SMR til nytt likhus ved Okhaldhunga sykehus, NOK 80 000.

Hei! Det er med stor takknemlighet at vi nå kan bekrefte at støtten til å bygge nytt likhus i Okhaldhunga er oversendt sykehuset og nytt likhus er bygget.

Normisjon mottok NOK 80 000 fra SMR, dette ble overført og ga NPR 945 680. Som dere kan se var de totale kostandene NPR 1 066 483. Sykehuset har dekket mellomlegget av kostnadene.

 

Vennlig hilsen 

 

Marianne Næss Norheim

Misjon- og prosjektrådgiver/Mission and project Advisor

Normisjon


Sykepleiernes Misjonsring

Lovisenberggt. 15A Kontonr.: 1609.51.13676
0456 OSLO  
E-post: smr@lovisenberg.no
«Hans herlighet til pris»Efeserne 1,12